وقتی این نامه را می خوانید من دیگر در این دنیا نیستم ، بلکه در اون دنیا هستم !..
مادر جان خواهش می کنم روز خاکسپاریم از اون خرماها که گردو داره توش نده ، چون دوستای من یه سری ندید بدید هستن که میریزن رو خرماها دخلشونو میارن !
در اولین فرصت بعد از فوتم کامپیوترم را در آتش سوزانده ، و خاکسترش را با اسید بشوئید که چیزی از ان باقی نماند ، ( از گفتن علتش معذورم! )…
چنتا سی دی زیر تختمه که روش نوشته اهنگای مجاز،
ولی گول نخورید و خواهشن ندیده بشکونیدشون !!
یه دوس دختر داشتم که همیشه میگفت : ایشالله بمیری که یه دنیا از دستت راحت بشه ،
اگه اون زنگ زد بهش نگید من مُردم ، بگید رفته پارتی تا بسوزه !
در آخر هم سفارش می کنم مراقب باشید که مو به مو به وصیتم عمل بشه!!!